САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД търси да назначи специалист на позицията “Химик в Аналитична лаборатория”.

Задължения и отговорности

 • Разработване/валидиране на методи за различни вещества. Количествено определяне в биологични матрици чрез LC-MS/MS, HPLC, AAS и съвременна аналитична апаратура.
 • Оптимизиране на хроматографските условия за разделяне на аналита(ите).
 • Оптимизиране на пробоподготовка на пробите (чрез твърда фаза/течно-течна екстракция и др.)
 • Самостоятелна работа по планиране и провеждане на възложените проекти
 • Стриктно спазване на приложимите СОП-ове, ръководства и изискванията на ISO 17025.
 • Ще гарантира, че цялата документация е попълнена навреме, точно и четливо.
 • Обработване на получените данни и писане на доклади.
 • Идентифицирайте всякакви възможности за подобряване на качеството и обслужването и работете с екипа за прилагане на непрекъснато подобрение.

Изисквания

 • Магистър аналитична химия, биохимия, инженерство или свързана област на науките за живота и/или минимум 5 години опит в индустриалното развитие/изследователската и развойна дейност в областта на биохимията, биотехнологиите или биопроцесите.
 • Кандидатът трябва да има опит в аналитичното развитие с фокус върху LC-MS/MS и HPLC.
 • Допълнителен опит с методи като UV/VIS/флуоресцентна спектроскопия и ELISA също е предимство.
 • Кандидатът трябва да има опит в разработването на аналитични методи и за предпочитане опит в работата с характеризиране на малко молекули в различни матрици. Предишен опит в работата с пречистване на лекарствени форми.
 • Точен и структуриран начин на работа
 • Ориентирани към резултати, гъвкави и креативни със силна нагласа за сътрудничество.
 • Английски език-писмено и говоримо.

Постоянен договор в СМДЛ РАМУС ООД.