Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Ще имате възможност да:

 1. Подготвяте и извършвате изпитвания на постъпили в лабораторията проби.
 2. Участвате в разработките, оптимизациите и внедряването на методи за анализ.
 3. Изготвяте и поддържате съпътстващи дейността документи и формуляри.

Нашите очаквания:

 • Висше химическо образование;
 • Добра компютърна грамотност, работа с MS Office;
 • Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
 • Предишен опит ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Желание и умение за работа в екип;
 • Стриктно спазване на стандартите за качество на компанията.

Предложението:

 • Възможност за професионално развитие в компания утвърден лидер на пазара;
 • Атрактивно трудово възнаграждение;
 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Приятна работна среда в екип от професионалисти;
 • Въвеждащо обучение и последваща обучителна програма;
 • Допълнителни социални придобивки.

В НИК Агро Сървис ООД притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров. Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.