Астра и Ко ООД – компания, производител на продукти на битовата химия търси да назначи мотивиран професионалист за позицията ХИМИК ТЕХНОЛОГ.

Задължения и отговорности

 1. Задава режима на работа, контролира спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.
 2. Контролира работата на работниците във всичките му етапи на производствения процес.
 3. Участва при анализиране качеството на продукцията.
 4. Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка.
 5. Контролира качеството на производство и спазването на оперативните карти и техническа спецификация.
 6. Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството.
 7. Изисква необходимите суровини и материали за производство на продукцията.
 8. Отговаря за качеството на готовата продукция.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок;
 • Отговорност и лична ангажираност към работния процес;
 • Способност за работа в екип;
 • Умение за вземане на самостоятелни решения при възникнали проблеми;
 • Способност за предлагане на нови идеи и решения;
 • Лоялност към фирмата.

Необходими документи за кадидатстване

 • Актуална автобиография