СОФАРМА АД търси да назначи ХИМИК – ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ за Направление Качествен контрол.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на анализи, свързани с контрол на качеството на лекарствените продукти.
 2. Работа с приоритет с течна хроматография.
 3. Междинен контрол на лекарствените форми.
 4. Поддържане и проверка на използваната апаратура и пособия в лабораторията.
 5. Въвеждане на резултати в съответната компютърна система.
 6. Изготвяне и водене на аналитично досие за проведените изпитвания.

Изисквания

 • Висше (магистър, бакалавър) – химия, фармация;
 • Опит с течна хроматография;
 • Практически умения за работа с хроматографски, спектрални методи за анализ и др.; (HPLC, GC, UV/Vis, FTIR);
 • Задълбочени познания в областта на органичната и аналитичната химия;
 • Английски език – минимум В1;
 • Добра компютърна грамотност- MS office;
 • Възможност за работа на смени.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо организирани профилактични прегледи     и поемане на стоматологични разходи;
 • Висококачествeно работно облекло;
 • Почивни дни между Коледа и Нова година;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила;
 • Множество отстъпки от фирми-партньори;
 • Редица вътрешни събития за служители и техните семейства;
 • Възможност за почивки в базите на Софарма на преференциални цени;
 • Подаръци за децата на служителите за Коледа, 1-ви учебен ден и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография