Химик/Специалист Стабилност (по заместване)

Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти за длъжността “Химик/Специалист „Стабилност“ (по заместване) в гр. Троян.

Задължения и отговорности
 • Извършва аналитични изпитвания за стабилност на лекарствени и козметични продукти и хранителни добавки
 • Участва в провеждането на тестове за стабилност
 • Изготвя и съхранява документите, свързани с изпитванията на стабилност
 • Изготвя протоколи за стабилност
 • Обобщава резултатите от проведените тестове в електронни регистри и изготвя доклади от стабилност
 • Изготвя стандартни оперативни процедури, касаещи аналитичните дейности
 • Следи за актуалността на валидационния статус на камерите за стабилност
 • Участва активно в проекти с други отдели на компанията

Изисквания
 • Висше образование – Фармация, Химия, Биология
 • Много добро владеене на Английски език
 • Отлични умения за работа с МS Office пакет
 • Аналитично мислене
 • Добри организационни умения
 • Добри умения за работа в екип, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения
 • Откритост и толерантност в професионалните отношения
 • Прецизност и усет към детайла

Предложението
 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография
 • Мотивационно писмо