Химик/Специалист Стабилност (по заместване)

Teva / Тева Фарма ЕАД търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти за длъжността: “Химик/Специалист „Стабилност“ (по заместване) в гр. Троян.

Задължения и отговорности

 1. Извършва аналитични изпитвания за стабилност на лекарствени и козметични продукти и хранителни добавки.
 2. Участва в провеждането на тестове за стабилност.
 3. Изготвя и съхранява документите, свързани с изпитванията на стабилност.
 4. Изготвя протоколи за стабилност.
 5. Обобщава резултатите от проведените тестове в електронни регистри и изготвя доклади от стабилност.
 6. Изготвя стандартни оперативни процедури, касаещи аналитичните дейности.
 7. Следи за актуалността на валидационния статус на камерите за стабилност.
 8. Участва активно в проекти с други отдели на компанията.

Изисквания

 • Висше образование – Фармация, Химия, Биология;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични умения за работа с МS Office пакет;
 • Аналитично мислене;
 • Добри организационни умения;
 • Добри умения за работа в екип, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Откритост и толерантност в професионалните отношения;
 • Прецизност и усет към детайла.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография.