За свой клиент, международна производствена компания, EMPOWER BULGARIA LTD търси Химик – ръководител екип.

Задължения и отговорности

 1. Организира и контролира работния процес.
 2. Следи за подготовката и експлоатацията на съораженията.
 3. Ръководи екип от хора.
 4. Отговаря за спазването на трудовата и технологичната дисциплина. 

Изисквания

 • Висше образование – специалност Неорганична химия;
 • Английски език;
 • Ръководни умения;
 • Познания в технологията за производство на различни видове огнеупорни материали и тяхното приложение.

Предложението

 • Добро възнаграждение
 • Трудов договор с всички произтичащи осигуровки;
 • Детайлно фирмено обучение и плавно навлизане в работния процес;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Редовна смяна – от 8:00 до 16:30 ч.;
 • Бонуси;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография с посочени данни за контакт