Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Агенция за подбор на персонал МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД търси за свой клиент мотивиран и надежден кандидат за позиция: Химик Лабораторен Анализатор.

Задължения и отговорности

 1. Вземане на проби при различните етапи от производството.
 2. Изготвяне необходимата документация за извършените анализи.
 3. Стриктно спазване на стандартните оперативни процедури и мерките за безопасност.
 4. Изпитване на постъпилите в отдел КЛК проби чрез класически и инструментални методи за анализ.
 5. Спазване на внедрената в лабораторията система за качество.

Изисквания

 • Средно специално химическо образование или висше химическо образование;
 • Готовност за работа на сменен режим (Три сменен решим);
 • Компютърна грамотност – Excel, Word;
 • Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове;

Предложението

 • Отлична работна среда;
 • Конкурентно възнаграждение;     
 • Служебен транспорт от/до работното място;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Обучения във връзка с извършваните лабораторни дейности;
 • Здравен пакет;
 • Ваучери за храна – 150 лв;
 • Безплатно столово хранене при дневен лимит 6,00 лв;
 • Допълнителни бонуси.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

*Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси