Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Осигурява химическите анализи и изследвания.
 2. Извършва контрол на технологията на производството и химически анализи.
 3. Прави опити извършва анализи за определяне химическия състав и основните свойства на суровините, материалите и готовата продукция в съответствие с изискванията на държавните стандарти и технико-технологичните условия.
 4. Разработва технологични инструкции за специални технологични процеси – оксидация, поцинковане, хромиране, лакобояджийски покрития.
 5. Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство.
 6. Анализира техническите проби и образци при извършване на химическите изследвания.

Изисквания

 • Образование – Висше химическо образование , квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
 • Трудов стаж – не е задължителен (опит на подобна позиция ще бъде отчетен като предимство);
 • Допълнителни знания и умения – Работа със стандартизационна, техническа и технологична документация; отговорност и мотивираност за работа; сръчност, прецизност, бързина на изпълнение; инициативност; лоялност.

Предложението

 • Възможност за професионална реализация в утвърдена българска фирма с международно признати продукти;
 • Осигуряване на професионално обучение в предприятието за срок от 6 месеца по индивидуална за опита Ви програма;
 • Поостоянен трудов договор след приключване на обучението при доказани от Вас възможности и капацитет;
 • Осигуряване на редовно и адекватно възнаграждение в зависимост от Вашия опит/умения, вкл. заплащане при положен извънреден труд;
 • Подходящи условия на труд;
 • Осигурен безплатен транспорт от/до предприятието в гр. Сливен;
 • Осигурено столово хранене;
 • Безплатно работно облекло и лични предпазни средства.

За повече информация:
ЗММ-Сливен АД, гр. Сливен 8800, ул.“Банско шосе“ №16

Светослава Симеонова – 0886366680
от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа