Задължения и отговорности

 1. Подготвя проби за анализ, анализира крайни продукти и прави опити и анализи за разработването на нови или усъвършенствани продукти на основата на перлит, бентонит, зеолит.
 2. Документира системно изследването на разработката, правилно отчита и обработва данните. Коректно попълва утвърдената документация. Спазва установените изисквания при изследване.
 3. Следи за изправното състояние на апаратурата, съоръженията, приборите, инструментите. Извършва елементарни операции по регулирането и ремонта им.
 4. Упражнява качествен контрол на произведената продукция.
 5. Осъществява входящ контрол върху суровините и материалите, необходими за производствения процес.
 6. Обработва и документира анализни свидетелства в SAP.

Изисквания

 • Подходящо висше или средно образование;
 • Познания по комплексонометрия, обемен и тегловен анализ, физико-химически методи на анализ;
 • Предишен опит на подобна позиция – предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Английски език – предимство.

Предложението

 • Конкурентно месечно възнаграждение;
 • Ваучери за храна – 9 лв. на ден;
 • Допълнителна здравна застраховка и допълнително пенсионно осигуряване;
 • Допълнителен бонус за постигнати индивидуални и фирмени резултати;
 • Осигурен фирмен транспорт;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа с екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография