“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита. Създадена още през 1932 година, компанията предлага качествени продукти и обслужване, които отговарят на високите изисквания и очаквания на клиентите ни по целия свят.  Дружеството произвежда и търгува с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи. Продуктите на АГРИЯ АД се окачествяват в Изпитвателна лаборатория, акредитирана по БДС EN ISO 17025. 

За екипа си в гр. Пловдив компанията търси да наеме Химик-лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания на постъпващи проби в Изпитвателната лаборатория от трите обособени производства.
 2. Извършва аналитичен технологичен контрол по утвърден график на всеки етап на технологичния процес.
 3. Изготвя работни разтвори, необходими за работа и такива с точна концентрация.
 4. Познава и прилага изискванията на стандартизационни документи и методики за анализ.
 5. Обработва резултати от анализи и ги вписва в съответните дневници за аналитичен контрол.

РАБОТАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ДВУСМЕНЕН ДВАНАДЕСЕТ ЧАСОВ РЕЖИМ НА РАБОТА ПО ГРАФИК, НЕПРЕКЪСВАЕМ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС!

Изисквания

 • Средно или висше химическо образование;
 • Добри познания и умения по аналитична химия и инструментални методи в аналитичната практика;
 • Компютърна грамотност;
 • Английски език – предимство;
 • Прецизност и точност. Умения за задълбочаване в конкретни, специфични задачи;
 • Умения и познания, приложими при анализа и интерпретацията на данни;
 • Устойчивост при изпълнение на рутинни задачи;
 • Организираност, умения за работа в екип;
 • Желание за дългосрочна работа.

Предложението

 • Конкуретна и адекватна стартова заплата;
 • Повишаване на заплатата след 6-тия месец;
 • Допълнителен годишен отпуск;
 • Безплатно работно облекло;
 • Безплатна почивна база за служители и техните семейства;
 • Безплатен служебен транспорт;
 • Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
 • Еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 • Ваучери за храна в размер на 150 лв месечно.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография