Задължения и отговорности

 1. Осъществява контрол на доставяните суровини.
 2. Осъществява текущ и краен контрол на произведените продукти.
 3. Подготвя, изпитва и съхранява образци на продуктите според изискванията на стандартите.
 4. Работи с лабораторни формуляри – отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите.
 5. Отговаря за изготвянето и актуализацията на лабораторната документация за произведената продукция.

Изисквания

 • Висше или средно образование в областта на химията;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Английски език на работно ниво ще се счита за предимство;
 • Опит на подобна позиция в производствено предприятие е предимство;
 • Аналитично мислене и добри организационни умения;
 • Насочено внимание към детайлите.

Предложението

 • Отлични условия за работа и индивидуално договаряне на възнаграждението в зависимост от личните качества и умения;
 • Възможност за професионално развитие в динамична бизнес среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография на български език и в европейски формат