ХИМИК към Изпитвателна лаборатория

Водоснабдяване и канализация Добрич АД обявява свободна работна позиция за длъжността “Химик към Изпитвателна лаборатория”.

Цел на длъжността: Осъществяване на превантивен контрол на физико-химичните изпитвания на проби води и извършва специфични изпитвания.

Задължения и отговорности

  1. Приема, идентифицира и регистрира постъпващите проби при възлагане от РИЛ.
  2. Приготвя разтвори за физико-химични изпитвания.
  3. Извършва прецизно изпитване на проби по специфични физико-химични показатели.
  4. Анализира и обобщава получените резултати.
  5. Подготвя работни карти.
  6. Работи с технически средства.

Изисквания

  • Образование: Средно-специално или Висше с квалификационна степен Бакалавър или Магистър в областта на химията;
  • Трудов стаж – не се изисква;
  • Компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография