Химик – изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки

ЛЕДЪРТЕКС ЕООД, с предмет на дейност контролно-измервателна и изпитвателна дейност на образци от текстил и кожа; механични изпитания и безразрушителен контрол; химически, технологичен, качествен анализ; контрол и проверка на потребителски стоки, търси да назначи Химик за изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки.

Задължения и отговорности

 1. Прилага съвременни физични и химични методи за изпитване на кожи и текстил.
 2. Познава системи по качество и отговаря за системата по качеството в лабораторията.
 3. Познава и прилага документи, свързани с акредитация на лабораториите.
 4. Умее да работи с документи.
 5. Участва в провеждане на вътрешни одити.

Изисквания

 • Висше образование – инженер химик за предпочитане специалност „Текстил и кожи“, Химия, бакалавърска или магистърска степен;
 • Познания и опит в областта на кожите, текстила, органична и аналитична химия, системите за управление съгласно ISO 17025, статистика;
 • Английски език – добро ниво – писмено и говоримо;
 • Работа с MS Office, интернет приложения;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7147732