Химик

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността:

ХИМИК

Основни отговорности:
• Участва в пробоотбора и подготовката на проби за химично или инструментално измерване;
• Участва в определянето на нивата на радиоактивност в пробите чрез използване на едноканални (алфа, бета и гама) анализатори и/или дозиметрични прибори;
• Приготвя мишени за алфа, бета и гама спектроскопия и за общо алфа, бета и гама броене;
• Прави класически химични анализи при радиоактивна матрица;
• Манипулира с химични, физикохимични и физични въздействия на радиоактивни субстанции с оглед провеждане на трасерни експерименти;
• Работи по реализиране на експерименти и научни изследвания;
• Изготвя необходимата документация, отчитаща провеждането на експерименти и изследвания;
• Участва в разработването на публикации и доклади по научни проблеми от фундаментален и приложен характер.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование с ОКС „Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Владеене на втори чужд език е предимство.

Компанията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за работа по национални и международни проекти;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;

При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите референтния номер на обявата и наименованието на длъжността, за която кандидатствате - https://www.jobs.bg/job/5635672