Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ЕКО АНАЛИЗ ЕООД е част от водеща холдингова структура, оперираща в сферата индустриалното производство и енергетиката. В момента компанията търси да наеме специалист на позицията Химик-инженер.

Задължения и отговорности

 1. Разработване на технологии за производство на нови материали от изходни суровини.
 2. Анализиране причините за влошаване на качеството и предлагане мероприятия за отстраняване на слабостите.
 3. Разработване детайлни и операционни нормативи за разход на материали.
 4. Разработване предложения за усъвършенствуване на производството.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Аналитично мислене;
 • Опит със системи за управление и осигуряване на качеството, и добри производствени практики.

Нормативни изисквания
 • Да познава технологията на производството, технологичното оборудване и принципите на неговата работа;
 • Да познава типовите технологични процеси и режима на производство;
 • Да познава техническите изисквания към суровините, материалите и готовата продукция; действащите стандарти; нормативите за разход на суровини, материали, горива и енергия; начините за разработване и оформяне на техническата документация и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Предложението

 • Работа на постоянен трудов договор;
 • Работа в динамична среда на пълен работен ден;
 • Дългосрочна реализация;
 • Гарантирано месечно възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография