Задължения и отговорности

 1. Извършване на химически анализи на трансформаторни масла съгласно БДС ISO, БДС IЕС, ASTM.
 2. Анализ на резултатите от изпитването.
 3. Изготвяне на протоколи от извършени анализи.
 4. Вземане на проби от трансформаторни масла.

Изисквания

 • Има завършено висше образование – специалност “Химия” или сходна /опит не се изисква/;
 • Има възможност за кратки командировки – основно на територията на България;
 • Умее да работи в екип;
 • Активен шофьор.

Предложението

 • Работа по трудов договор;
 • Допълнителни обучения в работно време;
 • Коректно отношение и заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография