Химик – Ин процес контрол

“Софарма” АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност.

За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал.

Компанията търси да назначи специалист на позицията Химик – Ин процес контрол за Направление “Качествен контрол”.

Месторабота: София

Основни задължения и отговорности
 • Извършва анализи и изпитвания, свързани с междинния контрол на продуктите;
 • Извършва контрол на почистване на оборудване и съоръжения;
 • Приема проби за анализи от контрольори КК производствени звена;
 • Взема проби за контрол на междинни продукти;
 • Извършва необходимите анализи за всяка партида и анализи на проби при почистване на оборудването;
 • Спазва СОП за оценка на аналитичните резултати;
 • Организира и следи за правилното съхранение на химикали, реактиви, работни и CRS стандарти.

Изисквания
 • Висше образование (бакалавър ) или специализиран колеж – химия, фармация, биохимия;
 • Владеене на английски език – ниво А2;
 • Компютърна грамотност- Microsoft Оffice;
 • Познания по органична и аналитична химия;
 • Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове се счита за предимство;
 • Готовност за работа на трисменен режим.

Предложението
 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване:
 • актуална автобиография

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте за позицията на имейл: work@sopharma.bg