Химик – Ин-процес контрол лаборатория

Задължения и отговорности

 1. Приемане на проби за анализи от контрольори КК производствени звена и регистриране в съответните дневници.
 2.  Взимане на проби за контрол и извършване на анализи на междинни продукти и почистване на оборудването съгласно утвърдени процедури.
 3. Извършване на необходимите анализи за всяка партида и попълване на резултатите в аналитични журнали, е-приложения и дневници на апаратите.
 4. Освобождаване на междинния продукт от съответните технологични фази на производство само при отговарящи на съответните норми резултати от анализите.
 5. Спазване всички СОП и инструкции, които касаят изпълнението на длъжностните задължения.
 6. и др.

Изисквания

 • Висше образование– химия, фармация, биохимия, биотехнологии;
 • Компютърна грамотност; 
 • Английски език – B1;
 • Възможност за работа на трисменен режим от понеделник до петък.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо организирани профилактични прегледи     и поемане на стоматологични разходи;
 • Висококачествeно работно облекло;
 • Почивни дни между Коледа и Нова година;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила;
 • Множество отстъпки от фирми-партньори;
 • Редица вътрешни събития за служители и техните семейства;
 • Възможност за почивки в базите на Софарма на преференциални цени;
 • Подаръци за децата на служителите за Коледа, 1-ви учебен ден и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография