Химик

Лаборатория „Мултифункционални материали“ в Институт по електроника (БАН, 7-ми км) търси да назначи специалист химик или инженер-химик с бакалавърска/ магистърска/ докторска степен по химия. Има възможност и за назначение на непълен работен ден. Имаме заявено място за редовна докторантура за 2022/2023 учебна година.

Лабoраторията се занимава основно с Физическо материалознание и в последните години имаме основен фокус синтез, модифициране и характеризиране на тънки слоеве и нанодисперсни фази на основата на въглерода и сложни оксидни материали.

Задължително изискване към кандидатите е сериозно отношение към работата, задълбочени познания в областите на химия и физикохимия, както и работно владеене на английски (познанията по руски ще бъдат от полза).

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6002362