“СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД е българска фирма с френско участие. Произвежда разтвори за калибриране на ICP, AAS, HPIC, GC, HPLC, UV-VIS, титранти и буфери, разтвори съгл. Европейската Фармакопея и по поръчка на клиента. Една от водещите фирми в Европа и света за производство на такива разтвори и единствената специализирана в изработване на разтвори по поръчка на клиента.
Притежава сертификат за качество съгл. ISO 9001 и е сертифицирана съгласно ISO 17025 и ISO17034, като производител на Сертифицирани Референтни Материали.

В момента компанията търси да присъедини към екипа си Химик хроматографист.

Естеството на работа е свързано с контрол на разтвори чрез GC/GC-MS, HPLC/ HPLC-MS, както и оказване на съдействие в звено Развитие и Внедряване.

Изисквания

 • Висше химическо образование – Органична химия;
 • Английски език;
 • Компютърни умения.
 • Мотивиран, амбициозен и отговорен човек, свикнал на работа в стресови и динамични условия;
 • Умения за работа в екип;
 • Познания и опит в хроматографията са предимство.

Предложението

 • Предизвикателна и интересна работа, даваща възможност за професионално развитие;
 • Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Планирано обучение;
 • На живеещите извън Стара Загора се заплаща квартира.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография