Задължения и отговорности

 1. Подпомага организирането и контрола на производствения цикъл в участък Eлоксация.
 2. Дефинира и контролира технологичните параметри и спазването на технологична дисциплина при процеса на елоксиране.
 3. Поддържа правилната работа на отделението за изваряване на технологични инструменти.
 4. Отговаря за дейността на локалната пречиствателна станция.
 5. Осигурява и анализира проби от лабораторен анализ на химичните разтвори и отговаря за извършване на адекватни корекции.
 6. Отговаря за правилното протичане на производствения процес и качеството на готовата продукция.
 7. Участва във внедряването на нови изделия и технологии.

Изисквания

 • Висше образование – химия;
 • Английски език на работно ниво;
 • Аналитично мислене;
 • Точност и прецизност;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Конкурентно заплащане и осигуровки;
 • Осигурени транспорт и храна;
 • Пакет от допълнителни социални придобивки;
 • Отговорна работа в млад екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография, придружена с актуална снимка