“Биовет” АД е водещ европейски производител на активни субстанции, премикси и готови лекарствени средства за ветеринарната медицина, ензими и активни субстанции за хуманната медицина. Фирмата започва производствената си дейност през 1954 г. БИОВЕТ може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика.

Във връзка с постоянно разширяващите се производствени мощности “Биовет” АД гр. Пещера, търси да назначи ХИМИК в„Аналитична секция“, който да се присъедини към екипа в
Дирекция „Научно изследователска и развойна дейност“ за производствената площадка в гр. Пещера

Изисквания

 • Висше образование – Химия,специалност Аналитична или органична, Биотехнология, или друга подходяща област;
 • Трудов стаж по специалността минимум 3 години;
 • Опит в развойната дейност, особено при разработка и валидиране на инструментални аналитични методи;
 • Опит в аналитична лаборатория и работа с различни видове хроматографска техника – HPLC и GC;
 • Опит с различни видове детектори за HPLC – DAD, ECD, RI, ELSD, FLD, MS, MS/MS;GC/FID;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Английски език на работно ниво;
 • Познава изискванията на стандартите GMP, GLP (Добра Лабораторна Практика);
 • Желание за развитие в сферата на развойната дейност при създаване на нови фармацевтични продукти;
 • Наблюдателен и изпълнителен по отношение на детайлите;
 • Организиран и отговорен;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Въвеждащо и надграждащо обучение;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сигурна и постоянна работа;
 • Трудов договор с пълни осигуровки;
 • Добро възнаграждение;
 • Осигурен служебен транспорт – гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Кричим, гр. Брацигово;
 • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 0876 449 817.