Химик – аналитик в хроматографска лаборатория

Задължения и отговорности

 1. Извършване на изпитвания на изходни суровини, лекарствени продукти съгласно утвърдена документация и Европейска фармакопея.
 2. Поддържане и проверка на използваната апаратура и пособия в лабораторията.
 3. Документиране на извършените дейности, създаване и поддържане на база данни с резултати от лабораторни изпитвания.
 4. Следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, стандартни вещества и материали, необходими за работата на лабораторията.
 5. Изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи и процеси.

Изисквания

 • Образование: Висше – магистърска степен, бакалавърска степен – химия, биотехнология, фармация;
 • Работа с МS Office, английски език работно ниво;
 • Предимство:
  • Опит по специалността и работа с HPLC системи;
  • Познаване на принципите на основните физикохимични изпитвания, използвани за контрол на качеството на изходни суровини и лекарствени продукти: хроматографски и спектрални техники (HPLC,GC, TLC, UV/Vis, FTIR);
  • Познаване и разбиране на изискванията за документиране на лабораторните дейности в условията на Добра Производствена Практика (GMP).
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Постоянен трудов договор. Заетост: пълен работен ден, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден;
 • Работа във водеща фармацевтична компания;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Атрактивно възнаграждение, стимулираща бонусна схема и допълнителни социални придобивки;
 • Ваучери за храна;
 • Платен годишен отпуск 20 дни;
 • Приятелски и подкрепящ екип;
 • Стабилна, сигурна и динамична работна среда;
 • Коректни и изрядни работодателски практики.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография