Химик - аналитик

ПРИМОРИС България е специализирана лаборатория за анализ на остатъци от замърсители в храни, фуражи и свързани с тях продукти, в сферата на безопасността на храните и фуражите.
В момента компанията търси да назначи:

Химик - аналитик
Месторабота: гр. Пловдив

Изисквания:

- Висше образование минимална степен "Магистър", специалност "Химия";
- Стаж по специалността е предимство;
- Да познава устройството и начина на работа на аналитичната апаратура – спектрофотометри, течни и газови хроматографи;
- Познания по аналитична химия, инструментални методи за анализ, органична химия и физикохимични методи за анализ;
- Английски език добро ниво: задължително условие
- Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок;
- Отговорност и лична ангажираност към работния процес;
- Способност за работа в екип;
- Способност за предлагане на нови идеи и решения;
- Лоялност към фирмата.

Основни задължения и отговорности:
- Анализи на продукти от растителен произход;
- Работа с модерна аналитична апаратура;
- Техническа подръжка и обслужване на газов и течен хроматограф.

Фирмата предлага:
- Професионално развитие в една от доказаните български лаборатории за контрол на храни от расителен произход;
- Конкурентно и обвързано с резултати възнаграждение, нарастващо с натрупването на опит и отговорности от служителите;
- Вътрешно-фирмено въвеждане и обучение;
- Стриктно спазване на българското трудово законодателство;
- Комфорнто работно място и отлични условия на труд.

В случай, че проявявате интерес към тази позиция, изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: info@primoris-lab.bg