Задължения и отговорности

 1. Анализ на:
  • изходни суровини и материали;
  • междинни / крайни лекарствени продукти;
 2. Надлежно документиране на извършените дейности;
 3. Почистване на използваното оборудване.

Изисквания

 • Висше образование / бакалавър, магистър / – химия, фармация, биохимия и биотехнология;
 • Опит в областта на газовата и течната хроматография, както и работа със специализиран софтуер се счита за предимство;
 • Опит в разработване и валидиране на аналитични методи е предимство;
 • Свободно ползване на научна документация;
 • Добро ниво на владенне на работен английски език;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Първоначално обучение;
 • Трудов договор с отлични условия на работа;
 • Редовно и мотивиращо заплащане;
  Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография