DEKRA Arbeit Group е една от най – успешните и иновативни немски компании за персонал с над 120 офиса в Европа. Тя е част от холдинговото дружество DEKRA SE, със седалище в Щутгарт, Германия и по целия свят е призната като висококачествен доставчик на услуги и доверен партньор. 

За свой корпоративен клиент – лидер в производството и маркетирането на лекарства, хранителни добавки и козметика, търси да назначи Химик – аналитик.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейности по контрол на качеството на суровини и опаковъчни материали.
 2. Изготвяне на технически спецификации за суровини и опаковъчни материали.
 3. Провежда качествени и количествени физико-химични тестове.
 4. Планира и извършва работата си по поставените задачи възможно най-оптимално.
 5. Следи техническото състояние на лабораторното оборудване.
 6. Изготвя процедури и други документи по качеството.

Изисквания

 • Висше образование – магистър или бакалавър по химия, биотехнологии и биология;
 • Опит на подобна позиция се счита за предимство;
 • Познаване на принципа на работа на апаратура за измервания и анализ;
 • Познания за методиките за провеждане на физикохимичните анализи.

Предложението

 • Трудов договор с конкорентно възнаграждение;
 • Безплатен фирмен транспорт – гр. София/Перник/Дупница;
 • Въвеждащо обучение, което ще осигури максимални резултати;
 • Периодични обучения изцяло съобразени с нуждите на служителите и компанията.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография