Задължения и отговорности

 1. Изолира биополимери от животинска тъкан и извършва физикохимичното им характеризиране.
 2. Извършва химически синтез и модификации на (био)полимери.
 3. Приготвя и изследва физикохимични свойства на полимерни хидрогелове.
 4. Поддържа техническа и лабораторна документация. Участва в разработването и внедряването на процеси за създаването на нови и поддържането на качеството и развитието на настоящи продукти.
 5. Следи за изправното състояние и чистотата на съоръженията и приборите, инструментите и оборудването.
 6. Осъществява и поддържа контакт със специалисти от партниращи организации по линия на научно-развойните дейности.

Изисквания

 • Завършено висше образование с химически профил;
 • Добра компютърна грамотност и умения за работа с MS Word, Excel и PowerPoint, както и с Google Drive, Docs, Sheets и Gmail;
 • Отлично владеене на писмен и говорим английски език;
 • Следва принципите на Добрата Лабораторна Практика;
 • Отговорен, организиран, коректен и със стремеж към усъвършенстване на уменията и обогатяване на знанията.

Предложението

 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Встъпително обучение;
 • Възможности за техническо и професионално развитие.