Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Изготвя лабораторни мостри за търговски цели и за регистрация на продукти за растителна защита.
 2.  Извършва изпитвания на лабораторни и производствени мостри чрез прилагане на високоефективна течна хроматография (HPLC) и физико-химични методи за анализ.
 3. Познава и прилага изискванията на съществуващите методи за анализ и при необходимост разработва, валидира и прилага нови аналитични методи.
 4. Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура, наличността на лабораторна стъклария, материали, консумативи, реагенти, аналитични стандарти и уведомява своевремено ръководителя на отдела при необходимост от извършване на коригиращи действия.
 5. Води лабораторен дневник, изготвя сертификати за анализи, доклади от проведени лабораторни изследвания и друга приложима документация свързана с дейностите на отдел „Развитие и внедряване“.

Изисквания

 • Висше образование (магистър, бакалавър) –  химия, фармация, биология, биотехнологии или друго релевантно; 
 • Стаж по специалността като химик ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок;
 • Способност за предлагане на нови идеи и решения.

Предложението

 • Конкурентна и адекватна стартова заплата;
 • Бонуси в зависимост от индивидуалните постижения;
 • Безплатна почивна база за служители и техните семейства;
 • Безплатен служебен транспорт или карта за гориво;
 • Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
 • Безплатно работно облекло;
 • Еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 • Ваучери за храна;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна професионална автобиография