„БИОВЕТ“ АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарно-медицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти.

За производствената си площадка в гр. Разград, където работят висококвалифицирани работници и специалисти, компанията търси да назначи ХИМИК към секция “Химични технологии” ДНИРД.

Задължения и отговорности

 1. Планира и провежда експерименти в лабораторни условия по утвърдените теми и задачи в секцията, като документира и подготвя отчети за извършената работа по възложените задачи.
 2. Извършва литературно и патентно проучване по темите и задачите на секцията, с цел прилагане на научната информация при разработването им.
 3. Планира и участва в провеждането на пилотни експерименти в Химично хале към секция “Експериментални изследвания”, като подготвя партидна пилотна документация за провеждане на експериментите и отчита извършената работа.
 4. Планира и подготвя партидна трансферна документация, работни инструкции и участва в трансферирането на технологиите в производствени условия.

Изисквания

 • Образование: Магистър /Бакалавър;
 • Специалност: Химия, Биотехнология;
 • Стаж по специалността: Не се изисква;
 • Квалификационни умения: Езикови (предимно английски език) и компютърни познания;
 • Умение за работа в екип, инициативност, комуникативност.

Предложението

 • Редовна смяна;
 • Въвеждащо и надграждащо обучение;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сигурна и постоянна работа;
 • Трудов договор с пълни осигуровки;
 • Добро възнаграждение и бонуси;
 • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;
 • Поемане на транспортни разходи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Ксерокопие от документи за завършено образование.