Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Институт по физикохимия към БАН търси служител за длъжността химик/инженер химик за работa в елктрохимична лаборатория към Секция “Фазообразуване, кристални и аморфни материали”.

Задължения и отговорности

 1. Да участва активно при провеждането на експериментални изследвания в сферата на електрохимията.
 2. Да подготвя проби за анализ с нееелктрохимични методи.
 3. Да обработва получените експериментални данни.
 4. Да участва в изготвяне на административни и административно-научни документи.
 5. Да спазва правилата за работа в химическа лаборатория.
 6. Да следи за изправното състояние на лабораторната техника.

Изисквания

 • Подходящо висше образование в областта на химията – обаща и неорганична химия, аналитична химия, физикохимия, електрохимия и корозия;
 • Добра компютърна грамотност МS Office (Word, Excel);
 • Аналитично мислене;
 • Владеене на английски език;
 • Прецизно и навременно изпълнение на задълженията;
 • Умение за работа в екип;
 • Желание за обучение и кариерно израстване.

Предложението

 • Нормирано работно време от понеделник до петък 09:00 – 17:30 ч.;
 • Трудов договор на пълен работен ден – 1300 лв.;
 • Допълнително възнаграждение за клас прослужено време;
 • Редовен годишен отпуск в размер на 30 дни;
 • Работа в екип в среда на опитен научен колектив;
 • Възможност за кариерно израстване в научно-изследователската област;
 • Възможност за докторантура.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография на български език