СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран професионалист за позиция ХИМИК.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на лабораторни анализи на почви, води, утайки, отпадъци и седименти.
 2. Документиране на анализите и издаване на протоколи.

Изисквания

 • Висше образование – химия;
 • Опит като лаборант/химик мин. 3 години;
 • Работа с газхроматограф – предимство;
 • Работно ниво на английски език;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Предложението

 • Застраховка „Живот и медицински разходи“;
 • Ваучери за храна;
 • Възможности за развитие.

СЖС България ще поеме разходите за наем при релокация.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография