БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Химик.

Задължения и отговорности

 1. Провежда изпитвания на продуктите, които постъпват за анализ в звено „Контрол на продукти внос в ЕС”, в съответствие с изискванията на съответните Спецификации.
 2. Проверява и оценява данните от аналитичните изпитвания.
 3. Своевременно докладва за всички резултати извън границите за приемане, резултати на гранична стойност, както и други резултати или проблеми, възникнали при извършване на дейностите.
 4. Отговаря за коректното обработване на получените резултати и документирането им във формуляри, дневници и аналитични записи.
 5. Следи за правилното съхранение на представителните проби и необходимите стандартни вещества, приети за анализ в звеното и тяхното рационално използване.
 6. Попълва Дневник за аналитични, лабораторни дневници и регистри, в които отразява извършените дейности по изпитваната проба и прилага записи от измервателните уреди.
 7. Изготвя стандартни оперативни процедури (СОП), свързани с дейностите на лабораториите и участва при въвеждането им и обучението.

Изисквания

 • Висше образование – Фармация, Химия;
 • Професионален опит – най-малко две години непрекъснат трудов стаж в контрола и/или производството на лекарствени продукти;
 • Добри компютърни умения – Microsoft Office;
 • Английски език – добро ниво на владеене.

Предложението

 • Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит;
 • Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността;
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво;
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие;
 • Допълнителни придобивки – месечна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, карти за спорт и др.;
 • Работа на редовна смяна;
 • Осигурен транспорт за работещите от гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, София и Самоков;
 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография