Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Описание на дейността

 • Контрол на индивидуална еквивалентна доза.
 • Лабораторна дейност.
 • Обработка на данни.
 • Изготвяне на документи.
 • Научно-изследователска дейност.

Изисквания

 • Висше образование – Химик (специализации „Радиохимия“, „Ядрена химия“); степен бакалавър или по-висока;
 • Компютърна грамотност;
 • Познаване на стандартите за управление на качеството;
 • Способности и желание за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Снимка.