Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД търси да назначи ХИМИК за работа в Клиничната лаборатория.

Изисквания

 • Висше образование с ОКС “Магистър” по химия;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип;
 • Владеенето на английски език се счита за предимство;
 • Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.

Условия на труд

 • Седем-часов работен ден;
 • Служителят ползва работно облекло и лични предпазни средства;
 • Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията;
 • Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта;
 • Коректно отношение.

Допълнителни придобивки

 • Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнителен платен годишен отпуск;
 • Застраховка „Живот и злополука”.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография на български език.