Химик-технолог в производство

Феерия-98 ЕООД, фирма за производство на козметика търси да назначи:

Химик-технолог в производство
Месторабота: гр. Ямбол

ИЗИСКВАНИЯ:
- завършено висше образование - химик технолог или химични технологии;
- много добри компютърни умения;
- желание за работа в колектив, организирана и отговорна личност;
- стаж по специалността е предимство;
- владеене на английски е предимство;
- познания по стандарт GMP, водене на документация е предимство;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- изготвяне график за изпълнение на поръчките;
- разработване на техническа документация по наредбите за съответното производство;
- разработване и актуализиране на разходни норми за материали;
- води необходимата документация свързана с лабораторния контрол и качество;
- отговаря за качеството на готовата продукция;
- създава документация по проследяване на процесите по производство, окачествяване; гарантираща необходимия качествен контрол в различните етапи на производство;
- комуникация със съответните институции;
- запознаване с наредбите и изискванията за производство на козметика;
- изпълнява поставени задачи от управителя на фирмата.

При интерес към тази позиция, изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо за позицията и препоръки, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5641803