Химик/ Инженер - химик

Във връзка с разширяване на дейността на лабораторията ни за тестване на проби от нефтени продукти /масла/ или смазки, обявяваме свободна позиция за длъжността "Химик / Инженер - химик".

Като такъв Вие ще се занимавате с:
1. Извършване на химически анализи на трансформаторни масла съгласно БДС ISO, БДС IЕС, ASTM.
2. Анализ на резултатите от изпитването.
3. Изготвяне на протоколи от извършени анализи.
4. Вземане на проби от трансформаторни масла.

Tърсим кандидат, който:
1. Има завършено висше образование - специалност химия или сходна /опит не се изисква/.
2. Владее английски език - писмено и говоримо - работно ниво.
3. Има възможност за командировки - основно на територията на България /препоръчително/.
4. Умее да работи в малък, но динамичен екип.

Счита се за предимство ако сте активен шофьор.

Ние ще предложим:
1. Работа по трудов договор и осигуряване върху целия доход.
2. Допълнителни обучения в работно време
3. Коректно отношение и заплащане.
4. Социални придобивки.

Месторабота: гр. София, кв. Военна рампа

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5822819