Химик

"АБИО" ЕООД е научно изследователска компания, която разработва субстанции и готови лекарствени средства за хуманната и ветеринарната медицина.

За новосъздадената си лаборатория в гр.София, компанията търси „Химик“ .

Личностни изисквания:
* Наблюдателен и изпълнителен по отношение на детайлите;
* Организиран и отговорен;
* Екипен играч;
* С желание да се развивате в сферата на развойната дейност при създаване на нови фармацевтични продукти.

Компанията очаква да:
* Имате завършено висше образование - Химия, специалност – органична или аналитична химия, Биотехнология;
* Имате минимум три години стаж в лаборатория;
* Имате опит в областта на развойната дейност или контрола на качеството на лекарствени субстанции, лекарствени продукти или хранителни добавки;
* Познавате изискванията на стандартите GMP, GLP;
* Познавате и имате опит в работа с хроматографска техника – HPLC, GC;
* Имате опит в областта на разработване, валидиране и трансфер на аналитични методи;
* Имате опит в изготвяне и оформление на документация;
* Имате много добра компютърна грамотност;
* Владеете английски език на работно ниво.

Компанията предлага:
* Въвеждащо и надграждащо обучение;
* Възможност за кариерно развитие;
* Сигурна и постоянна работа;
* Трудов договор с пълни осигуровки;
* Добро възнаграждение.

Ако това предложение представлява интерес за вас, изпратете актуална автобиография, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5617370