Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Планира и организира производствените процеси.
 2. Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии.
 3. Изготвя производствено-техническа документация.
 4. Координира работата на всички производствени сектори.
 5. Контролира спазването на технологичните параметри, съгласно одобрена документация.
 6. Изготвя части от документация, съгласно регулаторните изисквания за регистрационна документация за България, Европейски съюз и трети страни.
 7. Съгласува и координира проектите, графиците и поръчките с ръководството, следи за изпълнението им в срок.
 8. Познава, прилага и контролира спазването на принципите на Добра производствена практика.

Изисквания

 • Висше образование – фармация, химия, биология;
 • Минимум 5 години практически опит във фармацевтична фирма като технолог производство на твърди дозирани и/или течни лекарствени форми;
 • Умения за планиране, организация и контрол на производствените процеси;
 • Изготвяне на документация, познаване и провеждане на процеси по Оценка на риска,
 • Валидиране на производствен процес и Валидиране на почистването;
 • Опит при трансфер и въвеждане на нови технологии, системи и оборудване;
 • Изготвяне и работа със СОП, ОП и партидни записи;
 • Задължително владеене на английски език, висока компютърна грамотност;
 • Отлични умения за устна и писмена комуникация с колеги, мениджъри, партньори;
 • Креативност, умение за работа в екип, аналитично мислене, отговорност.

Предложението

 • Отлични условия в престижна и динамично развиваща се компания;
 • Интересна и предизвикателна работа, възможност за много контакти в страната и чужбина;
 • Дългосрочна заетост;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Стандартно работно време – 8:30 – 17:00 часа;
 • Коректно отношение от страна на работодателя.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография и снимка