Главен специалист по Добра производствена практика (обучение)

Задължения и отговорности

 1. Организира и провежда обучение на персонала по Добри производствени практики (ДПП).
 2. Въвежда проведените обучения в информационна система.
 3. Поддържа актуални досиета за обученията.
 4. Поддържа библиотека с обучителни материали, нормативни документи и ръководства.
 5. Координира и проследява изготвянето и изпълнението на плановете за:
  • начално обучение по ДПП;
  • обучение по специфични теми по ДПП.

Изисквания

 • Висше образование в направление Фармация, Химия, Биология, Екология или друга сходна;
 • Предимство е владеенето на английски език;
 • Добро познаване на съответните нормативни изисквания на българското и европейско законодателство, свързани с лекарствата;
 • Добри компютърни умения;
 • Професионален опит на подобна длъжност или отрасъл се счита за предимство.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Диплома за завършено образование.