Главен Специалист Осигуряване на качеството

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Главен Специалист Осигуряване на качеството.

Задължения и отговорности

 1. Контрол по осигуряване на необходимата документация за партидите, постъпили за тестване и освобождаване в отдела.
 2. Предварителна проверка на предоставената документация за съответствие с GMP регулаторни и вътрешни изисквания.
 3. Контрол по дейностите за проверка на ArtWork и архивиране на документи.
 4. Контрол по поддържането на съответните директория за съхранение на партидна документация.
 5. Извършва преглед на необходимите документи и подпомага Квалифицирано лице при издаване на Декларации / QP and API statement/.
 6. Извършва месечна проверка и генерира доклад от електронните системи за отчитане отклонения, CAPA и KPI параметри.
 7. Изготвя и при необходимост актуализира Спецификация и аналитична документация за насипни и крайни продукти, в съответствие с RCF или TTD/Доклади от трансфер, съгласно одобрени СОП и формат.
 8. Отговаря за проверка на статуса на RCF.
 9. Отговаря за изготвяне и актуализиране на стандартни оперативни процедури СОП, свързани с дейностите на отдела.

Изисквания

 • Висше образование – химия, фармация или други природни науки, релевантни към позицията;
 • Не по-малко от 3 години трудов стаж в производството, контрол на лекарствени средства или осигуряване на качеството;
 • Владеене на английски език на работно ниво/ писмено и говоримо/;
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint);
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високотехнологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и региона.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография