Главен Специалист Химични анализи и стабилност

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността Главен специалист Химични анализи и стабилност.

Задължения и отговорности

 1. Разработва нови методи за анализ на лекарствени продукти.
 2. Изготвя необходимите документи за разработване и валидиране на аналитични методи.
 3. Валидира нови методи за анализ на лекарствени продукти, изготвя протоколи и доклади от валидирането.
 4. Подготвя спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти.
 5. Работи върху аналитичната част от регистрационната документация
 6. Осъществява дейности по отговори на забележки от регулаторни органи, отнасящи се до аналитичната документация към регистрационното досие.
 7. Участва при трансфера на методи за анализ на лекарствени продукти.
 8. Провежда лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документира резултатите
 9. Разписва и актуализира стандартни оперативни процедури, касаещи аналитичните дейности и аналитично оборудване.
 10. Извършва дейности, свързани с поддръжка на лабораторното оборудване
 11. Борави с фармакопеи и регулаторни изисквания – Ph.Eur., BP, USP, ICH-guidelines, EMEA – guidelines и други.

Изисквания

 • Висше образование – Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия;
 • Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ;
 • Владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Отлични компютърни умения – MS Office;
 • Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство;
 • Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети;
 • Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч.