ФАРМАЦЕВТ

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.
Фирмата започва производствената си дейност през 1954 година. „БИОВЕТ“ АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика.

Ние в „БИОВЕТ“ АД се развиваме динамично и иновативно.

В тази връзка търсим „Фармацевт“, който да се присъедини към екипа ни в Дирекция „Научно изследователска и развойна дейност“ в гр. Пещера.

Очакваме от Вас да сте:
* наблюдателни по отношение на детайлите;
* организирани, изпълнителни и отговорни;
* способни да работите в екип;
* нямате опит в бранша ни, но имате желание за работа.

Вашите задачи:
* разработване и внедряване на нови лекарствени продукти за ветеринарната и хуманна медицина;
* изготвяте технологични инструкции, регламенти и спецификации.

Нашите изисквания са:
* да имате висше образование /магистратура/– „Фармация“, „Фармацевтична химия“ или др. релевантно;
* имате добра компютърна грамотност;
* ползвате английски език на добро ниво;
* стаж по специалността е сериозно предимство.

Предлагаме ви едно съвместно сътрудничество, в което ще има:
* въвеждащо и надграждащо обучение;
* възможност за кариерно развитие;
* сигурна и постоянна работа;
* трудов договор с пълни осигуровки;
* добро възнаграждение и бонуси;
* осигурен служебен транспорт;
* различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.

Ако това предложение представлява интерес за вас, изпратете актуална автобиография, чрез сайта на Jobs.bg -