Експерт здравословни и безопасни условия на работа

Задължения и отговорности

 1. Осигурява съдействие на ръководството по всички въпроси, свързани с околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, както и пожарна безопасност.
 2. Контролира всички процеси, оборудване и т.н. да са в съответствие с нормативните и други изисквания за безопасност и здраве при работа, като следи за промени в нормативната уредба минимум веднъж годишно.
 3. Представител на Ръководството в съответствие с изискванията на ISO14001 и ISO45001.
 4. Организира и контролира съответствието на вътрeшните процеси с изискванията на нормативната уредба и стандартите ISO 14001 и ISO 45001.
 5. Организира снабдяването на работещите с ЛПС и работно облекло и поддържа тяхната наличност.
 6. Взаимодействa с външни фирми и регулаторни органи, свързани с околна среда и здраве и безопасност.
 7. Партнира със СТМ и работи съвместно по изпълнение на всички отговорности.
 8. Разработва програми за обучения и презентации, свързани със здраве и безопасност при работа, както и рискове за околната среда.
 9. Изготвя и въвежда практики за избягване и предотвратяване на трудови злополуки.

Изисквания

 • Висше техническо или химическо образование, или екология; специализация Здравословни и безопасни условия на труд, или Безопасност на труда;
 • Практически опит в производствено предприятие;
 • Познаване на нормативните изисквания по околна среда, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, както и на международните стандарти ISO14001 и ISO45001;
 • Добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
 • Умения за работа в екип;
 • Аналитични способности;
 • Отлични комуникационни и организационни умения;
 • Мислене, насочено към подобрение на процеси, използване на ресурси и т.н.;

Предложението

 • Възможност за дългосрочна реализация в стабилна международна компания, лидер в своя сектор;
 • Отлични условия на труд, атрактивно заплащане и отличен пакет от допълнителни социални придобивки (ваучери за храна, осигурен транспорт, 25 дни платен годишен отпуск);
 • Въвеждащо обучение и допълнителни трейнинги;
 • Работна динамика, осигуряваща баланс между работа и личен живот;
 • Работа в сплотен екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография