Експерт здраве и безопасност при работа – химик

Задължения и отговорности

 1. Измерване и изготвяне протоколи от извършен контрол на фактори на работната среда.
 2. Пробовземане и изготвяне протоколи от извършен контрол на емисии във въздуха и води – питейни и отпадни.
 3. Консултира и подпомага работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 4. Подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
 5. Администрира процеси и отчита дейността си пред пряк ръководител.

Изисквания

 • Висше образование – инженер или химик – задължително;
 • Ангажираност към целите за развитие на компанията и екипа, стремеж за постигане на резултати и развитие, желание за взаимодействие с клиенти и екипа;
 • Висока мотивация, способност за работа в динамична среда, поемане на натоварване и лична ангажираност;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка.
 • Личностни качества:
  • лоялност;
  • инициативност, активност, гъвкавост;
  • аналитично мислене;
  • способност за ефективна работа в екип, под напрежение и при спазване на срокове.
 • Предимство е:
  • владеене на английски език;
  • образование – инженер химик или химик.

Предложението

 • Фирмено обучение за:
  • Измерване параметри на работната и околна среда – физични или химични; електроизмервания; пробовземане.
  • Обработване на данните и изготвяне на протоколи.
 • Атрактивно заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка