ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Анализ на данни от предклинични и клинични изпитвания.
 2. Работа с научни публикации в областта на медицината и фармацията.
 3. Познания на нормативните изисквания за регистриране на лекарствени продукти и провеждане на клинични проучвания в ЕС.
 4. Подготвяне на документи за получаване на разрешение за провеждане на клинични проучвания.
 5. Изготвяне на доклади от клинични проучвания.
 6. Оценка на досие на лекарствен продукт.
 7. Мониториране на клинични проучвания.
 8. Подготвяне и публикуване на научни статии.

Изисквания

 • Oбразование – Магистърска степен по специалност Фармация, Медицина, Химия, Биология, Биотехнологии; или друго в съчетание с опит в сферата;
 • Перфектно владеене на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (писмено и говоримо);
 • Работа с българска и чужда научна литература;
 • Опит в изработване и поддържане на документация;
 • Вие трябва да сте комуникативна и творческа личност с отлични аналитични умения;
 • С готовност за динамична работа, прецизни и устойчиви към стрес.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Снимка