ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

За отдел “Регистрации”, Ворлд Медисине Европа ЕООД търси да назначи: ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

Задължения и отговорности

 1. Изготвя и оценява документация за регистрация на лекарствени продукти по национални и международни процедури.
 2. Изготвя документация за регистриране на продуктови цени и вписване в Позитивен списък, като се придържа стриктно към местното и международното законодателство.
 3. Проучва, познава и анализира нормативната уредба в областта на лекарствените продукти, включително приложимите актове на ЕС.
 4. Поддържа издадените на Дружеството разрешения за употреба на лекарствените продукти и подава промени по обстоятелствата, вписани в тях.
 5. Подготвя информацията, необходима за изготвянето на първичното и вторичното опаковане на лекарствените продукти.
 6. Поддържа съответните данни в регулаторните системи и бази данни.
 7. Ежедневно извършва дейност за точното спазване на одобрените процеси и своевременно изпълнение на възложените задачи. Активно комуникира и извършва координация със съответните отдели и външни партньори.

Изисквания

 • Завършено висше образование: фармацевт, химик или биолог;
 • ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;
 • Стаж в областта на фармацевтично-регулаторната и регистрационна дейност на лекарствените продукти минимум 3 години.

Предложението

 • Работа в динамична среда;
 • Възможности за професионално развитие;
 • МНОГО ДОБРО МОТИВИРАЩО ЗАПЛАЩАНЕ.

Позицията е на трудов договор, на пълен работен ден.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
  Мотивационно писмо;
  Диплома;
  Актуална снимка.