Фирмата търси да назначи Експерт Регистрация.

Задължения и отговорности

 1. Подготвя и доокомплектова всички необходими документи за получаване на Разрешение за употреба на нови лекарствени продукти.
 2. Подготвя и доокомплектова всички необходими документи за подновяване и/или промяна на вече издадени РУ на лекарствени продукти.
 3. Подготвя и доокомплектова всички документи, необходими за регистрация или промяна в регистрацията на цена на лекарствен продукт и/или включване в Позитивен лекарствен списък.

Изисквания

 • Висше образование в следните области: фармация, медицина, химия, биология, молекулярна биология, биотехнологии;
 • Отличен писмен и говорим английски език;
 • Нагласа за работа в екип;
 • Предишен опит на аналогична позиция, както и владеенето на други западноевропейски езици ще се счита за предимство.

Предложението

 • Работа в динамична и предизвикателна среда;
 • Мотивиращо възнаграждение и условия на труд;
 • Възможност за натрупване на нови знания и умения;
 • Коректно отношение към служителите на фирмата.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка