Експерт продажби в отдел молекулярна диагностика

Задължения и отговорности

 1. Да има готовност за ежедневни посещения на клиенти, с цел представяне на продуктите от портфолиото на отдел молекулярна диагностика.
 2. Да може да води комуникация с производители.
 3. Да има познания върху продукти предназначени за молекулярна диагностика и тяхното приложение.
 4. Да подготвя при запитване оферти към клиентите.
 5. Да предоставя на клиентите информация за продукти, срокове, условия на доставка и др.
 6. Да оказва съдействие по телефона за решаване на проблемите на клиентите, когато това е възможно, и да информира за статуса им.
 7. Да подготвя оферти и специфични документи за участия в обществени поръчки.
 8. Да познава и спазва стандартните оперативни процедури на фирмата.
 9. Да извърша апликационна дейност при внедряване на нов продукт при клиент както и оказването на апликационна помощ към съществуващата към момента клиентска мрежа.

Изисквания

 • Висше образование (молекулярна биология, медицина, биология, ветеринарна медицина, химия или сходни специалности са с предимство);
 • Много добри комуникативни и презентационни умения;
 • Динамична, отговорна и организирана личност, ориентирана към постигане на резултати;
 • Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
 • Шофьорска книжка категория В (активен шофьор);
 • Възможност за посещения на клиенти в страната;
 • Компютърна грамотност: MS Office – Word, Excel, Power Point; Intеrnеt;
 • Владеене на разговорен и писмен английски;
 • Опит в работата с молекулярно диагностични тестове ще се счита за предимство;
 • Опит на позицията Медицински Представител – минимум 1 година (ще се счита за предимство);
 • Възможност за пътуване в чужбина.

Предложението

 • Отлична работна атмосфера, в компания с млад и амбициозен екип от професионалисти;
 • Обучения за продуктите и повишаване квалификацията на служителите;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и компютър;
 • Атрактивно твърдо месечно възнаграждение;
 • Дългосрочна заетост на трудов договор при пълен работен ден;
 • Възможности за кариерно развитие.

Предложението

 • Достъп до фитнес зала и сауна на територията на офиса;
 • Удобно местоположение с паркинг;
 • Подсигурени напитки в офиса;
 • Работно време в петък до 16:00 ч.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка