Експерт осигуряване на качеството

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за и хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна заетост “Експерт осигуряване на качеството “

Задължения и отговорности

 1. Участва в разработването на Стандартни оперативни процедури от Системата за Добра производствена практика (GMP).
 2. Съдейства за разработването на изготвяната документация от останалите структурни звена на компанията свързани със Системата за Добра производствена практика (GMP).
 3. Констатира несъответствия и предлага корективни и превантивни мерки за отстраняване им. Проследява тяхното изпълнение.
 4. Участва във вътрешни и външни одити.
 5. Изготвя годишен преглед на качеството на продукт.
 6. Изготвя HASSP планове.
 7. Контрол на документация – създаване и управление.
 8. Контрол на регистри.
 9. Оценка на риска.
 10. Обучения на персонала.
 11. Контрол и мониторинг на дейностите в дружеството.

Изисквания

 • Образование – Висше – Магистър или бакалавър;
 • Познания за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност,регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно – медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика;
 • Познания за принципите за провеждане на одит са предимство;
 • Предишна работа във фармацевтична компания е предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Английски език – добро владеене писмено и говоримо;
 • Ориентираност към постигане на резултати;
 • Комуникативност, лоялност, коректност;
 • Инициативност и способност за предлагане на решения;
 • Стремеж към постоянно учене и развитие.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро възнаграждение;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография