За Направление „Развойна дейност и регулаторно съответствие“, отдел „Регулаторни дейности“, Софарма АД търси да назначи ЕКСПЕРТ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Експерт Медицински изделия следи тенденциите при медицинските изделия. Позицията следи нормативната уредба, при необходимост предприема необходимите действия свързани с промени и организира прилагането им. Основна задача на позицията е да координира процесите по разработване/регистрация/ и актуализация на медицинските изделия на компанията в съответствие с изискванията на различните държави. Съдейства и при изготвяне на маркетингови материали.

Задължения и отговорности

 1. Изготвя регистрационна документация за медицински изделия.
 2. Поддържа/актуализира документацията в съответствие с текущите изисквания.
 3. Изготвя вътрешнофирмена документация за производство и окачествяване на медицински изделия.
 4. Води комуникация с компетентните органи в България и чужбина по установения законов ред.
 5. Комуникира с външни фирми за осигуряване на необходимата информация/документация свързана с контрактни производства.

Изисквания

 • Висше образование – Фармация, Медицина, Химия, Биология;
 • Да познава класификацията на медицинските изделия и изискванията за всеки клас;
 • Да познава регулаторните изисквания за изготвяне на документация и регистрация на Медицински изделия (EU и EAEU);
 • Напреднало ниво на владеене на английски език;
 • Използване на руски език е предимство;
 • Отлични умения при работа с документи;
 • Внимание към детайлите.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография